Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:
FOTO - Obědkovské hody 2019

Přidáno foto -

Obědkovské hody 2019 - 24. srpna 2019


Publikováno 3. 9. 2019 9:43

FOTO - Hurá prázdniny - 29. června 2019

Přidáno foto -

Hurá prázdniny - 29. června 2019


Publikováno 3. 9. 2019 8:57

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Obědkovice 2019

Zastupitelé obce Obědkovice zvou spoluobčany

v úterý 10. září 2019, v 19,00 hodin,

do zasedací místnosti obecního úřadu

na 4. zasedání zastupitelstva obce Obědkovice.


Publikováno 3. 9. 2019 6:53

Pozvánka - Zájezd 'CZS Klenovice na Hané

Datum konání: 14. 9. 2019

Český zahrádkářský svaz Klenovice na Hané zve své členy i ostatní občany na zájezd

  - v sobotu 14. 9. 2019 -

na hrad Bouzov, do Loštic a arboreta v Bílé Lhotě.

Cena zájezdu je 120 Kč pro členy a občany Obědkovic.  Přihlášky se úhradou u paní Mirky Zapletalové - do 6. září 2019.


Publikováno 2. 9. 2019 12:22

Zahájení školního roku 2019 -2020

Ředitelství Mateřské školy Klenovice na Hané sdělujeme rodičům zapsaných dětí, že školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2.září běžným celodenním provozem od 6.40 do 16.10 hodin. Rodiče přinesou dětem převléknutí na školní zahradu. Případné odhlášky stravy sdělte v MŠ do pátku 30.8. do 10 hodin.


Publikováno 27. 8. 2019 18:04

Pozvánka - "Dotkni se křídel"

Datum konání: 8. 9. 2019

plakát.jpg


Publikováno 26. 8. 2019 12:44

Pozvánka - Noční stezka odvahy - 31. srpna 2019

2019 - strašidla.jpg


Publikováno 26. 8. 2019 12:42

Dovolená - MUDr. Eva Skaličková

V ordinaci MUDr. Evy Skaličkové je dovolená 

           v termínech -  od 26. 8. - 30. 8. 2019 a          

 od  5. 9. - 12. 9. 2019.


Publikováno 26. 8. 2019 5:58

Pozvánka - Polkovské hody

Polkovice.jpg

 


Publikováno 21. 8. 2019 12:47

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

 

 

 

 


Publikováno 21. 8. 2019 6:36