Aktuality


Pozvánka na ples školní ples do Klenovic na Hané


Publikováno 16. 3. 2015 21:15

Maškarní bál pro děti

Přidáno foto -

Maškarní bál - 14. 3. 2015


Publikováno 15. 3. 2015 17:02

Nedělní odpoledne s dechovkou

Přidáno foto -

Nedělní odpoledne s dechovkou - 8. 3. 2015

 


Publikováno 10. 3. 2015 22:03

Tátové - pojďte s námi číst do knihovny - 7. 3. 2015

Přidáno foto -

Tátové - pojďte s námi číst do knihovny


Publikováno 10. 3. 2015 21:44

Pozvánka na maškarní bál pro děti


Publikováno 5. 3. 2015 12:09

Pozvánka na odpoledne s dechovkou

2015 - dechovka


Publikováno 2. 3. 2015 20:18

Pozvánka do obecní knihovny

2015 - pozvánka knihovna


Publikováno 27. 2. 2015 9:29

Upozornění - Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 

V Praze dne 6.3.2014                                                            Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                                                                  generální ředitel

Přehled pozemků okres Prostějov 

viz příloha  Pozemky Prostějov


Publikováno 12. 2. 2015 8:12

Upozornění - oprava vodovodního řádu

UPOZORNĚNÍ 

Ve středu

4. února 2015

v době od 9,00 do 10,00 hodin,

z důvodu opravy vodovodního řádu,

nepoteče v obci voda.


Publikováno 2. 2. 2015 15:54

Úhrada poplatků za komunální odpad a psy na rok 2015

Od 3. února 2015

je možné - každé úterý,

od 17,00 do 19,00 hodin

na Obecním úřadě Obědkovice

uhradit

poplatek za komunální odpad

a poplatek ze psů za rok 2015.

 

Poplatek za komunální odpad činí 450,-- Kč za občana.

Poplatek ze psů činí 100,-- Kč a 150,-- Kč za každého druhého psa.


Publikováno 30. 1. 2015 9:08


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obedkovice.cz

Registrujte se zde

JSDH obce Obědkovice poskytl Olomoucký kraj       v roce 2019 příspěvek         ve výši 14.000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

IMG_20190816_194340.jpg  

JSDH obce Obědkovice  poskytl Olomoucký kraj v roce 2018  příspěvek ve výši 35000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

JSDH Obědkovice

 JSDH Obědkovice
logo OL

http://www.strednihana.cz/

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

www.czechpoint.cz