Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Upozornění - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

Výzva 

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 

V Praze dne 6.3.2014                                                            Ing. Miloslav Vaněk v.r.

Příloha - Prostějov:

2015 - pozemky


Publikováno 8. 12. 2015 20:32

Prodej vánočních kaprů - 20. 12. 2015

2015 - kapři


Publikováno 8. 12. 2015 11:50

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku - 28. 11. 2015

Přidáno foto -

Slavnostní rozsvícení stromku - 28. 11. 2015


Publikováno 29. 11. 2015 20:52

Pozvánka na Mikulášskou nadílku


Publikováno 25. 11. 2015 7:39

Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromku


Publikováno 23. 11. 2015 13:29

Informace o odstávce systému OP a CD

2015 - info


Publikováno 23. 11. 2015 8:56

Pozvánka - Vánoční prodejní výstava

2015 - pozvánka


Publikováno 18. 11. 2015 7:03

Dyňobraní - 30. 10 . 2015

Přidáno foto -

Dyňobraní - 30. 10. 2015

 


Publikováno 8. 11. 2015 20:41

Dušičková pobožnost - 31. 10. 2015


Publikováno 27. 10. 2015 13:32

Upozornění - ukládání popele do popelnic

Společnost SITA CZ, která v naší obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, upozorňuje občany!!!

Popel je možno dávat k vysypání pouze úplně vychladlý.

Už se setkáváme s teplými popelnicemi a ty nelze z bezpečnostních důvodů vysypat do vozidla.

 Děkuji za pochopení a za připomenutí občanům.

SITA CZ, a.s.


Publikováno 23. 10. 2015 12:53


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obedkovice.cz

Registrujte se zde

JSDH obce Obědkovice  v roce 2020 poskytl Olomoucký kraj příspěvek ve výši 13.000,- Kč na nákup věcného vybavení.jsdh 2020

JSDH obce Obědkovice poskytl Olomoucký kraj       v roce 2019 příspěvek         ve výši 14.000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

IMG_20190816_194340.jpg  

JSDH obce Obědkovice  poskytl Olomoucký kraj v roce 2018  příspěvek ve výši 35000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

JSDH Obědkovice

 JSDH Obědkovice
logo OL

http://www.strednihana.cz/

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

www.czechpoint.cz