Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromku

rozsvícení stromku

 


Publikováno 21. 11. 2016 9:31

Dýňobraní 27. 10. 2016

Přidáno foto -

Dýňobraní 27. 10. 2016


Publikováno 9. 11. 2016 11:17

Změna termínu Dušičkové pobožnosti

Dušičková pobožnost na hřbitově v Obědkovicích se koná

v neděli 30. 10. 2016 ve 13.30 hodin.


Publikováno 29. 10. 2016 11:38

Pozvánka - Předvánoční tvoření

Předvánoční tvoření


Publikováno 27. 10. 2016 13:39

Pozvánka - Dušičková pobožnost

dušičky

 


Publikováno 26. 10. 2016 10:50

Oprava ulice Pazderna - podzim 2016

Přidáno foto -

Oprava ulice Pazderna - podzim 2016


Publikováno 19. 10. 2016 7:18

Pozvánka na Dýňobraní - 27. října 2016

pozvánka na dýňobraní

 


Publikováno 17. 10. 2016 10:12

Oprava Mlýnské ulice - podzim 2016

Přidáno foto -

Oprava Mlýnské ulice - podzim 2016


Publikováno 8. 10. 2016 21:36

Sběr elektroodpadu a železného šrotu - 15. října 2016

Hasiči

 


Publikováno 8. 10. 2016 11:52

Identifikace pozemků - aktualizace k 1. 8. 2016

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka.

Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale např. aplikaci OpenOffice.org, která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.

Pozemky v rámci okresu Prostějov:

Prostějov

 


Publikováno 6. 10. 2016 10:29