Aktuality


Ordinační doba - MUDr. Volná

Zítra,  v pátek 3. července 2020,

 nebudu  ordinovat MUDr. Volná. 


Publikováno 2. 7. 2020 13:39

Pozvánka - Prázdninové stanování s táborákem

stanování.jpg

 


Publikováno 29. 6. 2020 13:18

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce roku 2020

Zastupitelé obce Obědkovice

zvou spoluobčany - v úterý 23. června 2020,

od 19,00 hodin -

na 3. zasedání zastupitelstva obce Obědkovice

roku 2020. 


Publikováno 16. 6. 2020 19:02

OSSZ Prostějov se bude stěhovat

OSSZ

 


Publikováno 16. 6. 2020 18:23

Pozvánka - muzikál "Tři mušketýři"

Tři mušketýři.jpg

 


Publikováno 11. 6. 2020 13:17

Upozornění - úplná uzavírka silnice Klenovice na Hané - Čehovice

Upozorňujeme občany, že se připravuje úplná uzavírka silnice mezi obcemi Klenovice na Hané – Čehovice z důvodu její opravy a s tím související objízdné trasy pro veškerou dopravu.  

 

Uzavírka silnice II/367 Prostějov – Kojetín: 

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780931 a 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a ostrůvek v obci Čehovice

29.6. – 24.7.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a úsek v obci Čehovice

25.7. – 18.9.2020   2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice

 

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

 

V termínu 15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a ostrůvek v obci Čehovice (mimo BUS)

 

Uvedeným úsekem (pouze II/367 Klenovice n. H. – Čelčice) nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „Na Větřáku“ s obsluhou náhradní zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – II/36717 Čelčice s obsluhou stávající zastávky Čelčice,žel.st. – vlevo II/367 Čehovice a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení v zastávce Čelčice,žel.st. vedeny zpět po III/36717 Skalka a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „Na Větřáku“.

 

Prostorem stavebního úseku v Čehovicích bude umožněn průjezd spojům uvedené linky vždy po volné části vozovky. Upozorňujeme, že dotčená autobusová linka v uvedeném úseku je zajišťována nízkopodlažními autobusy, které mají průměrnou šíři 2,55 m a délku 13 m. Z tohoto důvodu musí bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti na vozovce nesmí překročit výšku 10 cm.

 

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 

 

V termínu 29.6. – 24.7.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a úsek v obci Čehovice (mimo BUS)

 

Uvedeným úsekem (pouze II/367 Klenovice n. H. – Čelčice) nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „Na Větřáku“ s obsluhou náhradní zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – II/36717 Čelčice s obsluhou stávající zastávky Čelčice,žel.st. – vlevo II/367 Čehovice a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení v zastávce Čelčice,žel.st. vedeny zpět po III/36717 Skalka a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „Na Větřáku“.

 

Prostorem stavebního úseku v Čehovicích bude umožněn průjezd spojům uvedené linky vždy po volné části vozovky. Upozorňujeme, že dotčená autobusová linka v uvedeném úseku je zajišťována nízkopodlažními autobusy, které mají průměrnou šíři 2,55 m a délku 13 m. Z tohoto důvodu musí bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti na vozovce nesmí překročit výšku 10 cm.

 

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 

 

V termínu 25.7. – 18.9.2020 2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice (včetně BUS)

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Čelčic II/367 – vlevo III/36717 Skalka – vpravo II/433 Výšovice – vpravo III/36711 Bedihošť – vlevo II/367 a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou již vedeny ve stávající trase dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čehovice nebude obsluhována bez náhrady.

Na dotčenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového JŘ.

 


Publikováno 10. 6. 2020 8:08

Osvědčení o úspoře emisí

osvědčení.jpg

 


Publikováno 9. 6. 2020 17:15

Pozvánka - Dětský den 13. června 2020

dětský den

 


Publikováno 9. 6. 2020 9:30

Nebezpečný odpad - 2. června 2020

odpad

Co je nebezpečný odpad???

Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, léky a domácí chemikálie, baterie a zářivky. 

Patří sem i obaly znečištěné nebezpečnými látkami

 


Publikováno 27. 5. 2020 10:51

Upozornění - poplatky

Upozornění

 Obecní úřad Obědkovice upozorňuje občany na povinnost úhrady 

místního poplatku za komunální odpad

a poplatku za psy do konce června 2020.

Úhradu lze provést buď bezhotovostně

na bankovní účet obce Obědkovice

Číslo účtu: Česká spořitelna 1500557379 / 0800

(do zprávy pro příjemce uvést: Obědkovice č.p. XX, Y osob + Z psů)

 nebo

hotově na Obecním úřadě Obědkovice v úřední den. 

každé úterý od 17,00 do 19,00 hodin

 

 

Dle na Obecně závazné vyhlášky obce Obědkovice č. 3/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je sazba poplatku za kalendářní rok 2020         

stanovena  ve výši 450,-- Kč.

 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019,

o místním poplatku ze psů je sazba poplatku za kalendářní rok 2020:

za prvního psa ve výši 100,-- Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

ve výši 150,-- Kč 

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.


Publikováno 25. 5. 2020 9:06


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obedkovice.cz

Registrujte se zde

JSDH obce Obědkovice  v roce 2020 poskytl Olomoucký kraj příspěvek ve výši 13.000,- Kč na nákup věcného vybavení.jsdh 2020

JSDH obce Obědkovice poskytl Olomoucký kraj       v roce 2019 příspěvek         ve výši 14.000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

IMG_20190816_194340.jpg  

JSDH obce Obědkovice  poskytl Olomoucký kraj v roce 2018  příspěvek ve výši 35000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

JSDH Obědkovice

 JSDH Obědkovice
logo OL

http://www.strednihana.cz/

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

www.czechpoint.cz

30. 9. Jeroným

Zítra: Igor

Provozní doba - uložiště odpadu

Bez názvu.jpg

Počasí v Obědkovicích

Předpověď počasí

Návštěvnost stránek

141378