Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Aktuality archiv

Aktuality archiv


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Datum konání: 21. 4. 2013

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů. Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním
bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů. Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním
bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu daňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.TECHNIS Kojetín spol. s r.o. nabízí

Datum konání: 21. 4. 2013

TECHNIS Kojetín spol. s r.o. - Váš partner v poskytování služeb
nabízí službu ODFRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ.
Likvidaci pařezů provádíme pomocí speciální pařezové frézy do hloubky až 15 cm pod povrch. S odfrézováním pařezu jsou likvidovány i kořeny, které k němu patří. Zajišťujeme za výhodné ceny, zvýhodněné ve vazbě na množství a průměr pařezů.
Cena frézování se stanovuje před zahájením práce, dle počtu a průměru pařezů.
Průměr pařezu je měřen v úrovní terénu.
V ceně je odstranění maximální výšky pařezu 15-20 cm nad povrchem.
Další odstranění je provedeno nad úroveň stanovené ceny.
Uvedené ceny nezahrnují úpravu místa po frézování (odvoz pilin, zasypání jámy, ..). Doprava není zahrnuta v ceně frézování.
Termín realizace zajistíme dle dohody.
PŘEKÁŽÍ VÁM PAŘEZY,
CHCETE ZLEPŠIT VZHLED VAŠICH ZAHRAD?
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 581 762 012, 581 762 778
email: vlps@technis.kojetin.cz
Dále TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
nabízí dodávku VOLNĚ LOŽENÉ MULČOVACÍ KŮRY
vhodné k dekoraci, zkrášlení vašich záhonů a zahrad.
Předností kůry je stálé udržení vlhkosti, zamezení prorůstání plevelů a
v neposlední řadě zvýšení estetičnosti vašich zahrad.
Zajišťujeme výhodný prodej od minimálního množství 1m3,
včetně dopravy na místo v Kojetíně a nejbližším okolí,
za jednotnou cenu, zvýhodněnou dle množství a v termínu dle dohody.

MÁTE ZÁJEM O KOUPI MULČOVACÍ KŮRY?
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 581 762 012, 581 762 778Upozornění pro dopravce velkými vozidly

Datum konání: 17. 4. 2013

2013  - upozornění
Upozornění Živnostenského úřadu pro dopravce velkými vozidly -Nabídka společnosti Sita CZ a.s.

Datum konání: 17. 4. 2013

2013-nabídka Sita
Společnost SITA CZ a.s. Nabízí zajištění odvozu a odstranění odpadů.Nedělní odpoledne s knihou

Datum konání: 24. 3. 2013

2013 - nedělní odpoledne s knihou
Pozvánka do knihovny - 24. března 2013, ve 14,00 hodinInformace Finančního úřadu

Datum konání: 14. 3. 2013

Informace Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územního pracoviště v Prostějově k podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za rok 2012
Na Územním pracovišti v Prostějově dojde v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 v období od 25.3.2013 do 2.4.2013 k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobotu 30.3.2013 dopoledne, a to následovně:
Den podatelna Pokladna
25.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
26.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
27.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
30.3.2012 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00
2.4.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Ve stejném rozsahu budou rozšířeny úřední hodiny i na Územním pracovišti v Konici (mimo otevření v sobotu 30.3.).
I když termín pro podání daňového přiznání je 2.4.2013, uvítáme jeho dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu.
Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.
Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.
Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet č. 721 - 47623811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, konstantní symbol - 1148.
Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky.
Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel územního pracovištěNedělní odpoledne s dechovkou

Datum konání: 6. 3. 2013

Přidáno foto -

Nedělní odpoledne s dechovouMašarní bál pro děti v Obědkovicích

Datum konání: 24. 2. 2013

Přidáno foto -

Maškární bál v ObědkovicíchZápis dětí v Mateřské škole v Čelčicích

Datum konání: 26. 2. 2013

2013-zápis Čelčice
Zápis dětí do Mateřské školy v Čelčicích -Nedělní odpoledne s dechovkou

Datum konání: 3. 3. 2013

2013 - dechovka
Pozvánka na Nedělní odpoledne s dechovkou -