Fotogalerie

 

Účastí na kulturních a jiných akcích pořádaných

obcí Obědkovice, SDH Obědkovice a T. J. Sokol Obědkovice

udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Obědkovice. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Obědkovice. Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k propagačním účelům: mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Obědkovice, ve výroční zprávě (kronice), tisku a podobně v rámci propagace. Obec Obědkovice tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznamů bez předchozího souhlasu obce Obědkovice a dotčených osob na fotografiích. V případě, že na fotografii se nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek obce Obědkovice, který do 48 hodin fotografii s Vámi odstraní.

Kontakt: Obecní úřad Obědkovice, Obědkovice 79 nebo starosta@obedkovice.cz.

Aktuální fotografie z akcí

Naše obec

 

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Správce hřiště

Paní Hanková Růžena
Klíče jsou vydávány osobě starší 18 let.
Údržbový poplatek ve výši
20,-- Kč za každou hodinu pobytu na hřišti se platí při přebírání klíčů. Při překročení zaplacené doby, při vracení klíčů,
se provádí doplatek.
Hřiště je v provozu
od 9,00 hodin do 20,00 hodin.

Počasí v Obědkovicích

Předpověď počasí

Návštěvnost stránek

122559