O obci

Obec leží ve vzdálenosti 15 km od  města Prostějov v kraji nazvaném Haná. Její poloha v této oblasti přímo předurčuje celkový zemědělský charakter obce. Blízkými většími sídelními útvary jsou Kojetín, Tovačov (Severomoravský kraj) a Němčice na Hané. Severní části obce se dotýká silnice 2. třídy Prostějov - Kojetín - Kroměříž - Tlumačov, což je optimální infrastrukturou pro dojíždění za prací, kulturou, sportem či vhodné spojení s podnikatelskou činností. Sama obec má místní komunikace zpevněné, jimž dominuje páteřní silnice o šířce 6 m.

Obec je zásobena pitnou vodou a také je zde vybudována jednotná  kanalizační  síť. V obci proběhla plynofikace, je osvětlena a napojena telefonními rozvody. V rámci katastru obce nejsou vhodné lokality k ukládání odpadu.

Rozloha katastru je 258 ha, z toho zemědělská půda (238 ha) a zastavěné plochy (6 ha) tvoří více než 90 % celkového výměru obce. V katastru obce nejsou zastoupeny lesy.  Nejbližší vodní tok je Valová, ležící mimo katastr obce. Leží zde pouze dvě svodnice vod ústící do Valové.

K občanské vybavenosti patří sokolovna, obecní knihovna, prodejna smíšeného zboží a hřbitov.

Správce hřiště 

paní Hanková Růžena
Klíče jsou vydávány osobě starší 18 let.

Údržbový poplatek ve výši 20,-- Kč za každou hodinu pobytu na hřišti se platí při přebírání klíčů.  Při překročení zaplacené doby, při vracení klíčů, se provádí doplatek.
Na uvedeném mobilním telefonu je možné provést rezervaci.

Hřiště je v provozu od 9,00 hodin do 20,00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Správce hřiště

Paní Hanková Růžena
Klíče jsou vydávány osobě starší 18 let.
Údržbový poplatek ve výši
20,-- Kč za každou hodinu pobytu na hřišti se platí při přebírání klíčů. Při překročení zaplacené doby, při vracení klíčů,
se provádí doplatek.
Hřiště je v provozu
od 9,00 hodin do 20,00 hodin.

Počasí v Obědkovicích

Předpověď počasí

Návštěvnost stránek

122559