Drobečková navigace

Úvodní stránka > Z historie

Z historie

První zmínkou o obci Obědkovice je zakládací listina kláštera Hradisko u Olomouce z roku 1078.  Tento klášter byl  založen olomouckým knížetem Ottou I. a jeho manželkou Eufemií. Poté přešel do rukou mnichů z řádu Benediktinského a Premonstrátského. Pod klášterem Hradisko zůstala obec Obědkovice až do jeho zrušení - v roce 1784. Po zrušení připadlo panství vřesovské náboženské matici,  kterou  spravoval stát. Panství bylo určeno k veřejné dražbě, ve které projevil zájem kníže  Metternich z Winneburku. Patronem obce je sv. Gotthard, jenž je vyobrazen na místní kapličce a jemuž je zasvěcena. Kaplička slouží dodnes jako zvonička. Stará zvonice byla dřevěná a před 150 lety zbudována z cihel.

Obecní znak

Autor návrhu znaku obce pominul běžné zemědělské motivy ze staré obecní pečeti. Namísto toho spojil erbovní znamení nejvýznamnější obědkovické vrchnosti - kláštera Hradiska (červená růže) s biskupskou mitrou, nesenou dvěma ptáčky. Mitra je připomínkou sv. Gottharda, patrona obce, který byl biskupem a motiv ptáka byl přenesen z obecní pečeti. Z předpokládaného návrhu znaku vychází i návrh obecního praporu, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi vexilologické tvorby.

V modrém štítě na stříbrném sníženém vydutém hrotě s červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky stříbrná mitra s fimbriemi, zdobená třemi červenými křížky pod sebou a zlatým lemováním, nesená stříbrnými letícími ptáky s červenými zobáky.

Kulturní památky:

  • Kaplička zasvěcena sv. Gotthardovi
  • Kamenný kříž z roku 1810 - sloužil k loučení se zemřelými občany:
  • Kříž u zvonice z roku 1895 - postaven ke cti Boží na záchranu dvou nemocných dcer.
  • Dům Obecního úřadu - základní kámen byl položen v roce 1900.
  • Pomník z roku 1920 - postaven byl k památce padlým vojákům.
  • Sokolovna -  dostavěna v roce 1947.