Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Aktuální a platné vyhlášky, zákony a ceníky služeb

rok 2024

2023 - OZV - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2024

2023 - OZV - o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2024

rok 2023

Jednací řád zastupitelstva obce Obědkovice s účinností od 1. 1. 2023

rok 2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství            s účinností od 1. 1. 2023    

 

 

OZV- č. 2. 2002 řád veřejného pohřebiště.

1. 7. 2002

OZV - č.2.2006 Pohyb psù na veř.prostranství. 25 .4. 2006
   
Provozní řád víceúčelového hřiště. 3. 5. 2011
Provozní řád dětského hřiště.  
   
   
Obecně závazná vyhláška č. 1-2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 10. 6. 2017 
   

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obědkovice

 

1. 7.  2019  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

   
Obecně závazná vyhláška obce Obědkovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1. 1. 2022
   

 

 

 

Ceník za pronájem a půjčování strojů, zařízení a nářadí

Ceník na pronájem a půjčování platný od 1. 6. 2019

Ceník za nájem hrobových míst, míst v kolumbáriu a služby s nájmem spojených na pohřebišti od 1. 1. 2015

Ceník platný od 1. 1. 2016

 

Řád veřejného pohřebiště  Obědkovicích, platný od 1. 7. 2019 

Řád veřejného pohřebiště Obědkovice

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Provozní doba - bioúložiště odpadu

bioodpad

Počasí v Obědkovicích

Předpověď počasí

Návštěvnost stránek

231123