Vyhlášky, zákony a ceníky služeb

 

 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV- č. 2. 2002 řád veřejného pohřebiště.

1. 7. 2002

OZV - č.2.2006 Pohyb psù na veř.prostranství. 25 .4. 2006
JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva 1. 12. 2006
Provozní řád víceúčelového hřiště. 3. 5. 2011
Provozní řád dětského hřiště.  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

12. 7. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

12. 7. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1-2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 10. 6. 2017 
   

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obědkovice

 

1. 7.  2019  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2020

 

 

Ceník za pronájem a půjčování strojů, zařízení a nářadí

Ceník na pronájem a půjčování platný od 1. 7. 2016

Ceník na pronájem a půjčování platný od 1. 6. 2019

Ceník za nájem hrobových míst, míst v kolumbáriu a služby s nájmem spojených na pohřebišti od 1. 1. 2015

Ceník platný od 1. 1. 2016

 

Řád veřejného pohřebiště  Obědkovicích, platný od 1. 7. 2019 

Řád veřejného pohřebiště Obědkovice

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obedkovice.cz

Registrujte se zde

JSDH obce Obědkovice  v roce 2020 poskytl Olomoucký kraj příspěvek ve výši 13.000,- Kč na nákup věcného vybavení.jsdh 2020

JSDH obce Obědkovice poskytl Olomoucký kraj       v roce 2019 příspěvek         ve výši 14.000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

IMG_20190816_194340.jpg  

JSDH obce Obědkovice  poskytl Olomoucký kraj v roce 2018  příspěvek ve výši 35000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

JSDH Obědkovice

 JSDH Obědkovice
logo OL

http://www.strednihana.cz/

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

www.czechpoint.cz