Vyhlášky, zákony a ceníky služeb

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV- č. 2. 2002 řád veřejného pohřebiště.

1. 7. 2002

OZV - č.2.2006 Pohyb psù na veř.prostranství. 25 .4. 2006
JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva 1. 12. 2006
Provozní řád víceúčelového hřiště. 3. 5. 2011
Provozní řád dětského hřiště.  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

12. 7. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

12. 7. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

1. 1.  2013 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

1. 1. 2013 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

 1. 1. 2013

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 1. 6. 2015
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 1. 1. 2016 
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 1.1.2017

 

Ceník za pronájem a půjčování strojů, zařízení a nářadí

Ceník na pronájem a půjčování platný od 1. 7. 2016 

Ceník za nájem hrobových míst, míst v kolumbáriu a služby s nájmem spojených na pohřebišti od 1. 1. 2015

Ceník platný od 1. 1. 2016

Provozní řád hřbitova v Obědkovicích, platný od 1. 1. 2016 

Provozní řád hřbitova v Obědkovicích

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

Správce hřiště

Paní Hanková Růžena
Klíče jsou vydávány osobě starší 18 let.
Údržbový poplatek ve výši
20,-- Kč za každou hodinu pobytu na hřišti se platí při přebírání klíčů. Při překročení zaplacené doby, při vracení klíčů,
se provádí doplatek.
Hřiště je v provozu
od 9,00 hodin do 20,00 hodin.

Počasí v Obědkovicích

Předpověď počasí

Návštěvnost stránek

098830