Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Aktuality archiv > Informace Finančního úřadu v Prostějově

Informace Finančního úřadu v ProstějověDatum konání:
14.2.2012

Informace Finančního úřadu v Prostějově k podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011.
Finanční úřad v Prostějově oznamuje, že v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 v období od 26.3.2012 do 2.4.2012 rozšířil úřední hodiny pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobotu 31.3.2012 dopoledne, a to následovně:
Den podatelna Pokladna
26.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
27.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
30.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
31.3.2012 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00
2.4.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Daňová přiznání je také možné podat poštou nebo elektronicky (více informací naleznete na http://cds.mfcr.cz v sekci DANĚ ELEKTRONICKY). Využití možnosti elektronického podání ušetří čas jinak strávený na poště nebo na podatelně finančního úřadu. I když termín pro podání daňového přiznání je 2.4.2012, uvítáme jeho dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu.
Tiskopisy daňových přiznání můžete získat přímo na finančních úřadech nebo na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz, kde najdete:
1. databázi daňových tiskopisů obsahující formuláře ve formátu PDF k vytištění, do kterých však není technicky možné vyplňovat údaje v PC (daňové tiskopisy – databáze aktuálních daňových tiskopisů – daň z příjmů)
2. interaktivní formuláře přiznání, do nichž lze pro daň z příjmů fyzických osob vyplnit údaje přímo v PC (daňové tiskopisy - interaktivní formuláře)
Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet č. 721 - 97620811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, konstantní symbol - 1148.
Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky.
Pokud jste osobou registrovanou k dani z příjmů fyzických osob a ve zdaňovacím období roku 2011 Vám daňová povinnost k dani z příjmů nevznikla, je třeba ve lhůtě pro podání přiznání tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit, např. formou čestného prohlášení.

Ing. Pavel Michalec, MBA, v.r.
ředitel Finančního úřadu v Prostějově