Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality archiv > Informace Finančního úřadu

Informace Finančního úřaduDatum konání:
14.3.2013

Informace Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územního pracoviště v Prostějově k podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za rok 2012
Na Územním pracovišti v Prostějově dojde v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 v období od 25.3.2013 do 2.4.2013 k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobotu 30.3.2013 dopoledne, a to následovně:
Den podatelna Pokladna
25.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
26.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
27.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
30.3.2012 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00
2.4.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Ve stejném rozsahu budou rozšířeny úřední hodiny i na Územním pracovišti v Konici (mimo otevření v sobotu 30.3.).
I když termín pro podání daňového přiznání je 2.4.2013, uvítáme jeho dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu.
Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.
Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.
Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet č. 721 - 47623811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, konstantní symbol - 1148.
Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky.
Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel územního pracoviště


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obedkovice.cz

Registrujte se zde

JSDH obce Obědkovice  v roce 2020 poskytl Olomoucký kraj příspěvek ve výši 13.000,- Kč na nákup věcného vybavení.jsdh 2020

JSDH obce Obědkovice poskytl Olomoucký kraj       v roce 2019 příspěvek         ve výši 14.000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

IMG_20190816_194340.jpg  

JSDH obce Obědkovice  poskytl Olomoucký kraj v roce 2018  příspěvek ve výši 35000,-- Kč na nákup věcného vybavení.

JSDH Obědkovice

 JSDH Obědkovice
logo OL

http://www.strednihana.cz/

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

www.czechpoint.cz