Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Aktuality archiv > Daň z nemovitosti pro rok 2013

Daň z nemovitosti pro rok 2013Datum konání:
22.4.2013

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc
Lazecká 545/22 dne
779 00 OLOMOUC
Čj.: 897365/13/3100-14400-803122
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ve dnech
pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od --- do --- hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od --- do --- hodin
pátek od --- do --- hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 871919/13/3100-14400-803122, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http//cds.mfcr.cz .
L.S. Ing.Pavel Prudký
ředitel finančního úřadu
Ing. Prudký Pavel
ředitel finančního
úřadu